skära upp

skär upp

skar upp

skurit upp

skär upp

Verb