skära sig

skär sig

skar sig

skurit sig

skär sig

Verb