skära ner

skär ner

skar ner

skurit ner

skär ner

Verb