skära ned

skär ned

skar ned

skurit ned

skär ned

Verb