skära för

skär för

skar för

skurit för

skär för

Verb