skänka

skänker

skänkte

skänk

Verb

Synonymer
skänka

Adjektiv