skänk

skänken

skänker

skänkerna

Substantiv

Synonymer

boende

Synonymer
skänka

skänker

skänkte

skänk

Verb

Synonymer