skämma

skämmer

skämde

skämt

skäm

Verbskämd

Adjektiv