sjunka

sjunker
sjönk
sjunkit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet sjunka på svenska?

Presens: sjunker
Preteritum: sjönk
Supinum: sjunkit

Hur används ordet sjunka

 • "Hans familj skulle aldrig få höra talas om hur djupt han sjunkit"
 • "Jag önskar att priserna skulle börja sjunka snart"
 • "Cirka 15 procent av skräpet sköljs upp på stränderna, lika mycket flyter omkring och resterande 70 procent beräknas sjunka till havsbotten."
 • "Aldrig någonsin har så många dokument och så mycket statistik tagits fram samtidigt som kunskapsnivån fortsätter att sjunka."
 • "Halterna ligger nu under den lagliga gränsen och efter trängselskatten väntas de sjunka ytterligare."
 • "– Men jag visste alltid att Gud fanns med i båten, och att kyrkans båt inte är min, inte är vår, utan hans, och att han inte kommer att låta den sjunka, sade påven i en liknelse mellan sin tid som påve och det bibelmirakel där Jesus stillar havet under en seglats med sina lärjungar."
 • "Utlåningsräntorna fortsätter samtidigt att sjunka enligt statistiken."
 • "– Alla storstäder fortsätter att sjunka."
 • "Smärtan kan klinga av, frågorna sjunka ned i det omedvetna, bäddas in i det moderna samhällets ointresse, distraheras av vardag, arbete, relationer och samtidsliv men inte ens när barnet föds på de sista sidorna är tillståndet egentligen förbi."
 • "– Plötsligt fick jag se en grupp på tre skridskoåkare sjunka ned i vattnet berättar han."
 • "... riktigt bra tv : ” Tv som är trovärdig och som får dig att sjunka in och plötsligt inse att programmet är slut."
 • "Varför skall vi tro att den, som trots ambitioner har låtit kvaliteten sjunka som en sten på ett år, skall vara rätt för att ge oss en anständig äldrevård i framtiden?"
 • "Det höga vattenståndet nådde sin pik i Karlskrona vid klockan 16 på onsdagen med +108 centimeter i havsvattenstånd och sedan började det sakta sjunka igen."
 • "En grupp utav hus som får både husen på Saltö och bron som går dit, att lätt sjunka undan för en form att ta sikte mot."
 • "Arbetslösheten fortsätter sjunka i Blekinge"
 • "Men eftersom Sjöfartsverket anser att båten, som nu börjat sjunka, inte utgör en fara för sjötrafiken, ställer de båda föreningarna sitt hopp till Ronneby kommun."
 • "Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att sjunka i länet."
 • "En danskregistrerad båt började sjunka utanför Blekinges kust under söndagseftermiddagen."
 • "Men antalet personer som väljer att vaccinera sig mot säsongsinfluensan fortsätter att sjunka."
 • "– Under natten kommer temperaturen sjunka till ett par minusgrader och under morgonen kommer nederbörd som innehåller regn och blötslö."
 • "Betygen fortsätter sjunka i Karlskrona"
 • "– Vi har pratat mycket om det som inträffat under dagen och det finns ett lugn men det finns även de som känner en otrygghet säger Claes Wiridén och fortsätter, eftersom en del medarbetare känner sig otrygga kommer kvaliteten i arbetet att sjunka och det drabbar de som mest behöver stöd i samhället."
 • "Solen sjönk vid horisonten"

Rim på sjunka

Ordet sjunka har 6 betydelser

 • Inom geografi
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom generell
geografi
ekonomi
generell
sjöfart
generell
generell

Vad betyder sjunka inom geografi ?

röra sig ned i vätska eller dylikt, och inte hålla sig på ytan

Översättningar

Synonymer till sjunka

Möjliga synonymer till sjunka

Relaterat till sjunka

riktning

svaghet

krökning

övergång

underlägsenhet

olycka

försämring

försvårande

nedtryckning

Ordet sjunka inom generell

Om tidvatten

Översättningar

Synonymer till sjunka

Möjliga synonymer till sjunka

Ordet sjunka inom generell

Översättningar

Relaterat till sjunka

dödande

vatten

djup

sänkning

Ordet sjunka inom generell