självskugga

(-)(-)(-)
Substantiv
Den skugga som projiceras på föremålet själv kallas för självskugga.

Är del av