själlöshet

själlösheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder själlöshet inom generell ?

det att vara själlös; avsaknad av en själ

Översättningar

Möjliga synonymer till själlöshet

Relaterat till själlöshet

sinnesstämning

inre väsen

oduglighet

oförnuft