singsong

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till singsong

Hur används ordet singsong

  • "a singsong manner of speaking"

Möjliga synonymer till singsong

Diskussion om ordet singsong

singsong

singsongs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet singsong har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
musik
generell

Ordet singsong inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till singsong (inom musik)

Ordet singsong inom generell

a regular and monotonous rising and falling intonation

(British) informal group singing of popular songs

Diskussion om ordet singsong

singsong

singsong
singsonged
singsonged
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Hur används ordet singsong

  • "The porters singsonged the travellers' luggage up the mountain"

Ordet singsong har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Vad betyder singsong inom religion ?

tala entonigt

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till singsong (inom religion)

Ordet singsong inom generell

speak, chant, or declaim in a singsong

move as if accompanied by a singsong

Diskussion om ordet singsong