sikte

siktet

sikten

siktena

Substantiv
militärväsen
centralpunkt i gevärssikte
vapen