signatur

signaturen

signaturer

signaturerna

Substantiv
Vanligast
typografi