sideswip

sideswip
sideswiped
sideswiped
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet sideswip har 2 betydelser

  • Inom trafik
  • Inom sport
trafik
sport

Ordet sideswip inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Svenska

Möjliga synonymer till sideswip (inom trafik)

Ordet sideswip inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Diskussion om ordet sideswip