sickel

sickeln

sicklar

sicklarna

Substantiv
teknik