sibyllic

Adjektiv

Synonymer till sibyllic

Diskussion om ordet sibyllic