shortness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till shortness

Vad betyder shortness inom generell, generell, generell, generell, generell, generell ?

the property of being of short spatial extent

the property of being truncated or short

the property of being of short temporal extent

the property of being shorter than average stature

Möjliga synonymer till shortness

Möjliga synonymer till shortness