shear

shear
shore
shorn
Verb

Översättningar

Synonymer till shear

Hur används ordet shear

  • "shear sheep"

Ordet shear har 3 betydelser

  • Inom textil
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom teknik
textil
ALLMÄNT
teknik

Ordet shear inom textil

Översättningar (inom textil)

Synonymer till shear (inom textil)

Möjliga synonymer till shear (inom textil)

Ordet shear inom ALLMÄNT

cut with shears, as of hedges

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till shear (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till shear (inom ALLMÄNT)

Ordet shear inom teknik

cut or cut through with shears

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till shear (inom teknik)

Diskussion om ordet shear

shearing

shearings
Substantiv

Översättningar (inom teknik)

Vad betyder shearing inom kontor ?

removing by cutting off or clipping

Möjliga synonymer till shearing

Diskussion om ordet shearing