sham

shams

Substantiv

Synonymer
sham

Verb

Synonymer

Synonymer

sham

Adjektiv