shake down

shake down
shaken down
shook down
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till shake down

Diskussion om ordet shake down