sext

sexten
sexter
sexterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet sext på svenska?

Obestämd singular: sext
Bestämd singular: sexten
Obestämd plural: sexter
Bestämd plural: sexterna

Vad betyder sext inom musik ?

intervall som omfattar sex tonsteg i tonskalan

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till sext

sexy

sexier
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet sexy

  • "sexy jokes"
  • "a sexy book"
  • "sexy poses"
  • "feeling sexy"
  • "sexy clothes"

Ordet sexy har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom sex
slang
generell
sex

Ordet sexy inom slang

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till sexy

Ordet sexy inom generell

marked by or tending to arouse sexual desire or interest

Ordet sexy inom sex

Synonymer till sexy