sexton

sextonen

(-)(-)
Substantiv
kemi
handelsbeteckning för cyklohexanon, används för framställning av lacker, celluloid, bläck m msexton

Ordningstal

sexton

Okänd ordklass

sexton

sextons

Substantiv
religion
sexton
an officer of the church who is in charge of sacred objects

Synonymer