set forth

set forth
set forth
set forth
Verb

Översättningar

Synonymer till set forth

Hur används ordet set forth

  • "set forth one's reasons"

Ordet set forth har 2 betydelser

  • Inom organisation
  • Inom generell
organisation
generell

Ordet set forth inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Möjliga synonymer till set forth (inom organisation)

Ordet set forth inom generell

state

Synonymer till set forth (inom generell)

Uttryck till set forth (inom generell)

Diskussion om ordet set forth