sentience

Substantiv

Översättningar

Vad betyder sentience inom generell, generell, generell, generell ?

the readiness to perceive sensations; elementary or undifferentiated consciousness: "gave sentience to slugs and newts"- Richard Eberhart

Möjliga synonymer till sentience

Diskussion om ordet sentience