sell out

sell out
sold out
sold out
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till sell out

Ordet sell out har 3 betydelser

  • Inom handel
  • Inom ekonomi
  • Inom generell
handel
ekonomi
generell

Ordet sell out inom handel

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till sell out (inom handel)

Möjliga synonymer till sell out (inom handel)

Ordet sell out inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till sell out (inom ekonomi)

Ordet sell out inom generell

get rid of all one's merchandise

Synonymer till sell out (inom generell)

Uttryck till sell out (inom generell)

Diskussion om ordet sell out