sekulär

Adjektiv
religion
ett tillstånd av att vara skild från religion/kyrka.

Synonymer