segel

seglet

segel

seglen

Substantiv
Vanligast sjöfart segelfartyg
segel
1 jagare
2 Ytterklyvare
3 Innerklyvare
4 Förstängstagssegel
5 fock
6 förundermärssegel
7 förövermärssegel
8 förunderbramsegel
9 föröverbramsegel
10 förröjel
11 storstängstagsegel
12 storbramstagsegel
13 storröjelstagsegel
14 storsegel
15 storundermärssegel
16 storövermärssegel
17 storunderbramsegel
18 storöverbramsegel
19 storröjel
20 krysstängstagsegel
21 kryssbramstagsegel
22 kryssröjelstagsegel
23 begin
24 kryssundermärssegel
25 kryssövermärssegel
26 kryssunderbramsegel
27 kryssöverbramsegel
28 kryssröjel
29 mesanstagsegel
30 mesanstängstagsegel
31 mesanbramstagsegel (även kallat apa)
32 undermesan
33 övermesan(32 och 33 vanligtvis förenade i mesansegel)
34 mesantoppsegel

Har undergrupp