sedesam

sedesammare

sedesammast

Adjektiv
anständig, följande striktare normer, icke utsvävande
  • "hon levde ett sedesamt liv, med få världsliga förlustelser"

Synonymer