seconde

secondes

Substantiv
chefens närmast man på örlogsfartyg eller boxares medhjäpare
  • Svenska
  • sekond [ militärväsen ]