scrunch

Substantiv

Vad betyder scrunch inom generell ?

a crunching noise

scrunch

scrunch
scrunched
scrunched
Verb

Översättningar

Ordet scrunch har 4 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom valuta
botanik
generell
sport
valuta

Ordet scrunch inom botanik

Översättningar

Möjliga synonymer till scrunch

Ordet scrunch inom generell

Synonymer till scrunch

Ordet scrunch inom sport

Synonymer till scrunch

Möjliga synonymer till scrunch

Ordet scrunch inom valuta

Synonymer till scrunch

Möjliga synonymer till scrunch