scribble

scribble
scribbled
scribbled
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till scribble

Ordet scribble har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom sport och fritid
medicin
generell
sport och fritid

Ordet scribble inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till scribble (inom medicin)

Möjliga synonymer till scribble (inom medicin)

Ordet scribble inom generell

write down quickly without much attention to detail

Ordet scribble inom sport och fritid

write carelessly

Översättningar (inom sport och fritid)

Svenska

Synonymer till scribble (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till scribble (inom sport och fritid)

Diskussion om ordet scribble

scribbling

scribblings
Substantiv

Översättningar (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till scribbling

Diskussion om ordet scribbling