screen

[skɹiːn]
(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet screen?

[skɹiːn]

Hur används ordet screen

 • "Drönarflygning och fotografering framför en green screen var bara två av många tekniska aktiviteter som nyfikna tjejer kunde prova på inför sina kommande gymnasieval – när Tjejhack arrangerades på höstlovet."
 • "Mjukvaran, kallad ” browser choice screen ” ( BCS ) ska nu distribueras till de berörda användarna."
 • "Men split screen gillades"
 • "För Vigor Sörman, som lämnade det större formatet när han på produktionsbolaget Meter producerade tv-program för SVT och TV4, och nu befinner sig på ett kontor där det mesta utspelar sig med en liten kamera framför en så kallad green screen, blev det avgörande vad den unga publiken gjorde."
 • "Så nu har vi utgått från det förändrade mediebeteendet, och valt att använda oss av denna ” second screen ” – det vill säga den andra skärmen."
 • "Scennumret för tankarna till en musikvideo under MTV och ZTV:s gyllene år med green screen, många grafiska former och dansare på både skärm och scen."
 • "Berättelsen om Kung Fury började 2013 med en hemmagjord trailer – inspelad helt med hjälp av en green screen, lite rekvisita och enorma mängder datoranimering."
 • "EBU skriver att länderna ska använda liknande tekniska möjligheter för de förinspelade bidragen som de som finns på plats på scenen i Rotterdam, och att inspelningarna bland annat inte bör innehålla virtual reality, drönar-foto, konfetti, vatten eller användning av green screen."
 • "” In this second screen incarnation of the fabulous HBO series, the satire is sagging, the irony´s atrophied and the funny is flabby ” – Los Angeles Times."
 • "Pixlar, voxlar, algoritmer och green screen."

Vad betyder screen inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
skärm; sidenduk; filmduk

Översättningar

Engelska

screen

screens
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet screen

 • "He heard the screen slam as she left"
 • "they crouched behind the screen"

Ordet screen har 9 betydelser

 • Inom film
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom anatomi
film
mat
generell
vardagligt
generell
data
militärväsen
generell
anatomi

Vad betyder screen inom film ?

A white or silvered surface where pictures can be projected for viewing

Översättningar

Svenska

Synonymer till screen

Möjliga synonymer till screen

Mindre vanlig betydelse av ordet screen inom mat

A covering that serves to conceal or shelter something

Översättningar

Svenska

Synonymer till screen

Möjliga synonymer till screen

Mindre vanlig betydelse av ordet screen inom generell

a metallic netting mounted in a frame and covering windows or doors for protection (especially against insects)

Översättningar

Möjliga synonymer till screen

Ovanlig betydelse av ordet screen inom vardagligt

a strainer for separating lumps from powdered material or grading particles

Översättningar

Svenska

Synonymer till screen

Möjliga synonymer till screen

Ovanlig betydelse av ordet screen inom generell

A door that consists of a frame holding metallic or plastic netting

Översättningar

Svenska

Synonymer till screen

Ovanlig betydelse av ordet screen inom data

the surface of the large end of a cathode-ray tube on which an electronically created image is formed

Översättningar

Svenska

Synonymer till screen

Möjliga synonymer till screen

Ovanlig betydelse av ordet screen inom militärväsen

Översättningar

Ordet screen inom generell

a protective covering that keeps things out or hinders sight

Översättningar

Svenska

Synonymer till screen

Möjliga synonymer till screen

Ordet screen inom anatomi

A decorative frame or panel serving to divide a space

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till screen

screen

screen
screened
screened
Verb

Översättningar

Hur används ordet screen

 • "screen the blood for the HIV virus"
 • "screen the job applicants"
 • "screen these samples"

Ordet screen har 8 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom film
 • Inom utbildning
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom teknik
militärväsen
film
utbildning
generell
generell
vardagligt
generell
teknik

Vanligast betydelse av ordet screen inom militärväsen

Översättningar

Synonymer till screen

Möjliga synonymer till screen

Vanlig betydelse av ordet screen inom film

Översättningar

Möjliga synonymer till screen

Vanlig betydelse av ordet screen inom utbildning

test or examine for the presence of disease or infection

Översättningar

Synonymer till screen

Möjliga synonymer till screen

Vanlig betydelse av ordet screen inom generell

examine methodically; test for suitability

Översättningar

Vanlig betydelse av ordet screen inom generell

project onto a screen for viewing; of films

Översättningar

Möjliga synonymer till screen

Mindre vanlig betydelse av ordet screen inom vardagligt

examine in order to test suitability

Översättningar

Synonymer till screen

Möjliga synonymer till screen

Ovanlig betydelse av ordet screen inom generell

Översättningar

Svenska

Synonymer till screen

Möjliga synonymer till screen

Ordet screen inom teknik

prevent from entering, as of light

Översättningar

Synonymer till screen

Möjliga synonymer till screen

Screen

Substantiv

Översättningar

Vad betyder Screen inom data ?

videoskärm

Översättningar

Synonymer till Screen

 • SCRN [ förkortning, data ]