scratch

(-)(-)(-)
Substantiv
  • "starta från scratch"

Synonymer

golf
Golfterm för "noll" i handikapp, dvs försprång för svagare tävlande.

Synonymer
scratch

scratches

Substantiv

Synonymer

Synonymer

Synonymer

sport och fritid
i biljard

Synonymer

an indication of damage

Synonymer

scratch

scratch

scratches

scratched

scratched

scratching

Verb

Synonymer

cut the surface of; wear away the surface of

Synonymer

Synonymer

scratch

Adjektiv