scraggy

scraggier
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till scraggy

Hur används ordet scraggy

  • "scraggy cliffs"

Ordet scraggy har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Vad betyder scraggy inom medicin ?

having unattractive thinness

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till scraggy (inom medicin)

Ordet scraggy inom generell

Synonymer till scraggy (inom generell)

Diskussion om ordet scraggy