scotch tape

Substantiv

Vad betyder scotch tape inom generell ?

transparent or semitransparent tape used for sealing or attaching or mending

Diskussion om ordet scotch tape

Scotch tape

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till Scotch tape

Diskussion om ordet Scotch tape