scornful

Adjektiv

Översättningar

Ordet scornful har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom nedsättande
vardagligt
generell
nedsättande

Ordet scornful inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till scornful (inom vardagligt)

Ordet scornful inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till scornful (inom generell)

Möjliga synonymer till scornful (inom generell)

Ordet scornful inom nedsättande

Synonymer till scornful (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till scornful (inom nedsättande)

Diskussion om ordet scornful