schackel

schackeln

schacklar

schacklarna

Substantiv