say-so

Substantiv

Översättningar

Synonymer till say-so

Ordet say-so har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom biologi
ekonomi
generell
biologi

Ordet say-so inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Ordet say-so inom generell

one chap's arbitrary assertion

(inom generell)

Ordet say-so inom biologi

Synonymer till say-so (inom biologi)

Möjliga synonymer till say-so (inom biologi)