sarkastisk

mer sarkastisk

mest sarkastisk

Adjektiv
vardagligt