samstämmighet

samstämmigheten

samstämmigheter

samstämmigheterna

Substantiv
  • "Rättens beslut är i samstämmighet med andra fall"

Synonymer