sammantryckning

sammantryckningen

(-)(-)
Substantiv