sammangå

sammangår

sammangick

sammangått

sammangå

Verb