sammanflätning

sammanflätningen

sammanflätningar

sammanflätningarna

Substantiv
bildligt