samma

Adjektiv
  • "En pilot inte flyger ett flygplan som befälhavare om han inte under de föregående 90 dagarna har utfört minst tre starter och tre landningar som manövrerande pilot i ett flygplan av samma typ eller en flygsimulator som är kvalificerad och godkänd för ändamålet i enlighet med tillämpliga bestämmelser för utrustning för syntetisk fålygträning för den flygplanstyp som skall användas. europarl.europa.eu"

Synonymer
samma

Adverb