saltvattenrest

saltvattenresten

(-)(-)
Substantiv
kemi
i avsaltningsbassäng