salmonella

salmonellan

(-)(-)
Substantiv
medicin
salmonella
en mycket allvarlig sjukdom förorsakad av en bakterie med samma namnsalmonella

Substantiv
medicin
salmonella
en mycket allvarlig sjukdom förorsakad av en bakterie med samma namn