salmine

Substantiv
kemi
ett protein tillhörande gruppen protaminer