salmin

salminet

(-)(-)
Substantiv
kemi
ett protein tillhörande gruppen protaminer