salamander

salamandern

salamandrar

salamandrarna

Substantiv
groddjur
ödleliknande djur ur familjen stjärtgroddjur
mat
en öppen restaurangugn med enbart övervärme, antingen för gratinering eller för varmhållning

Övrig relation

mystik
en elementärande (eld), eller ett ödlelikt djur som ansågs kunna leva i eldsalamander

salamanders

Substantiv
groddjur
any of various typically terrestrial amphibians that resemble lizards and that return to water only to breed
mystik
an elementary spirit of fire or a reptilian creature supposed to be able to live in fire
ALLMÄNT